Tranh Tô Màu

Tạo hình: Tô màu mũ bảo hiểm

<span class=’text_page_counter’>(1)</span><div class=’page_container’ data-page=1>

<b> lĩnh vực pttm </b><b> chủ đề: ngày lễ 8/3</b>

<b> Đề tài: tô màu mũ bảo hiểm</b><b> Đối tượng: trẻ 25-36 tháng</b><b> thời gian: 12-15 phút</b>

<b> ngày soạn:02/28/2019</b><b> ngày dạy: 06/02/2019</b>

<b> người soạn và dạy: tăng thị hảo</b><b> </b>

<b>i. mỤc ĐÍch yÊu cẦu</b><b>1. kiến thức</b>

– trẻ biết cầm bút tô màu tranh mũ bảo hiểm tô đều màu, mịn và khơng nhem ra ngồi

– trẻ biết gọi tên sản phẩm<b>2. kỹ năng </b>

– hình thành kỹ năng cầm bút, kỹ năng di màu- hình thành sự khéo léo của đôi bàn tay<b>3. Thai độ</b>

<b>- trẻ biết đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.</b>- biết giữ gìn sản phẩm mình làm ra

<b>ii. chuẨn bỊ</b>

<b> Đồ dùng của cô </b> <b> Đồ dùng của trẻ</b>- 2 bức tranh mũ bảo hiểm: 1 bức tranh mẫu đã tô màu,

1 bức tranh chưa tô màu-giá trưng bày sản phẩm

– tranh vẽ mũ bảo hiểm chưa tô màu

– but wow

-chiếu, bàn ghế<b>iii. tiẾn trÌnh hoẠt ĐỘng</b>

<b> hoạt động của cô</b> <b> hoạt động của trẻ</b><b>1. Ổn định (1-2p)</b>

– trị chuyện:

+ hơm no ai đưa các with đi học?

+ bố mẹ chở with đến trường bằng phương tiện gì?+ khi ngồi trên xe máy chúng mình phải làm gì?-cơ giáo dục trẻ:

+ khi ngồi trên xe máy các with nhớ phải đội mũ bảo

– trẻ trả lời

– Ơng ,bà/bố,me/anh,chị/…- xe ơ tơ, xe đạp, xe máy…- Đội mũ bảo hiểm.

hiểm để đảm bảo an tồn nhé!

– hơm nay nghe tin các con học rất giỏi rất ngoan nên bác gấu đã gửi ến cho lớp mình một món q nhỏ ấy !! các with có muốn c cuar p>

<b>2. manure nội</b>

<b>2.1. hoạt động 1: quan sát – Đàm thoại (1-2p)</b>- trốn cô,trốn cô

– cơ có bức tranh gì đây?- Ơ mũ bảo hiểm có màu gì?

– các con thấy bức tranh của cơ như thế nào?

– các con có muốn tư tay mình tô những bức tranh thật đẹp như thế này không?

<b>2.2. hoạt động 2: cô làm mẫu (2-3p)</b>

– Để tô được chiếc mũ bảo hiểm thật đẹp như thế này cáccon hãy chú ý quan sát cô tô màu nhé!

– tay phải cơ cầm gì đây các with ?- tay trái cơ đang làm gì?

– ể tơ ược xe ơ tơ cô chọn màu ỏ, tay phải côm bút, tay trai cô giữ giấy, cô di đi di lại cho màu ều và mịn, khơng tơ lem ra ngồi hình vẽ mũ mũ. /p>

– cơ đã hồn thành xong bức tranh của mình rồi. các conthấy bức tranh có đẹp khơng?

– bây giờ các con có muốn tự tay tơ màu những chiếc mũbảo hiểm thật xinh không nào?

– các con muốn tơ màu gì cho chiếc mũ bảo hiểm?<b>2.3. hoạt động 3: trẻ thực hiện (5-6p)</b>

– bây giờ cô mời các con trở về chỗ ngồi của mình để bắtđầu tô màu nào.

– cả lớp cùng tô ( cô chú ý quan sát, bao quát trẻ)

– khuyến khích trẻ tơ đều màu,hồn thành xong tác phẩmcủa mình.

<b>2.4. hoạt động 4: nhận xét sản phẩm (2-3p)</b>- cho trẻ trưng bày sản phẩm

– cho trẻ nhận xét sản phẩm + con thích bức tranh nào? + vì sao con thích?

– Động viên,khuyến khích và tuyên dương trẻ.<b>3. kết thúc (1-2p)</b>

<b>- về nhà các con hãy vẽ những bức tranh thật đẹp để tặng</b>

– trẻ lắng nghe- có ạ!

-bức tranh mũ bảo hiểm- màu xanh

– khơng ạ- có ạ

– cầm bút- giữ giấy

– trẻ lắng nghe và quan sát

-có ạ-có ạ

– màu xanh, màu vàng,…- trẻ thực hiện

– treo sản phẩm lên giá- 2-3 trẻ nhận xét

ông bà, bố mẹ nhé

– cho trẻ nối đi nhau ra ngồi chơi.

Related Articles

Back to top button