Tổng hợp

Hợp đồng gia hạn thuê nhà là gì? Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà

Gia hạn hợp đồng thuê nhà là sự thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng giữa bên thuê và bên cho thuê trong một giao dịch cho thuê tài sản. Việc gia hạn này có ràng buộc pháp lý về quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan dựa trên mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà. Vậy mẫu đơn này gồm có những nội dung gì? Cùng BATDONGSAN EXPRESS tìm hiểu về nội dung này qua bài viết dưới đây.

gia han hop dong thue nha

I. Hợp đồng gia hạn thuê nhà là gì?

Gia hạn cho thuê là việc thỏa thuận pháp lý giữa hai bên kéo dài thời hạn hợp đồng. Sau khi gia hạn, hiệu lực của hợp đồng sẽ được kéo dài thời gian và tài sản giao cho bên thuê được sử dụng trong khoảng thời gian đã thỏa thuận.

II. Mục đích của việc gia hạn hợp đồng cho thuê

gia han hop dong thue nhaKhi hợp đồng hết hạn, các thỏa thuận trong hợp đồng sẽ chấm dứt, do vậy bên thuê phải bàn giao tài sản cho bên cho thuê. Tùy vào tình hình thực tế, nhu cầu thì hai bên có thể gia hạn hợp đồng. Gia hạn cho thuê được bổ sung trước khi hiệu lực của hợp đồng kết thúc. Sự gia hạn này được tiến hành tự nguyện, không phải là điều bắt buộc và thường diễn ra khi hai bên có nhu cầu và nhận thấy việc gia hạn sẽ tối đa hóa được lợi ích sẽ nhận được. 

Trên thực tế, bên có nhu cầu gia hạn hợp đồng thuê nhà thường là bên đi thuê, nếu bên còn lại đồng ý thì hai bên sẽ thỏa thuận gia hạn thời gian mới và giữ nguyên về mặt nội dung thuê nhà. Dưới đây là một số trường hợp của bên đi thuê khi muốn gia hạn thêm hợp đồng:

  • Bên thuê muốn kéo dài thời gian hợp đồng do chưa thực hiện được những dự định, mong muốn trong thời gian thuê nhà.
  • Bên thuê tài sản muốn thực hiện gia hạn mới do việc thuê tài sản thuê là phương tiện tạo ra lợi nhuận, lợi ích đối với họ.

Việc thuê nhà nói chung phổ biến với hoạt động thuê tài sản. Quan hệ cho thuê – đi thuê thường là: 

  • Thuê nhà ở hoặc nhà ở thương mại.
  • Thuê nhà máy, phương tiện, máy móc, thiết bị,…

Hợp đồng thuê cho phép bên thuê dùng tài sản vào mục đích riêng hoặc thực hiện các hợp đồng giao dịch khác tìm kiếm lợi nhuận tạo ra từ tài sản đó bao gồm việc: sử dụng máy móc thiết bị trong sản xuất kinh doanh, thuê nhà ở thương mại,…

Xem thêm: Dự án Condotel

III. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà mới nhất hiện nay

Hiện tại, có 2 mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà bạn có thể tham khảo dưới đây:

1. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà số 1

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

……………….., ngày…tháng…năm

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số:………………….

– Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số:… ký ngày… tháng… năm…

– Căn cứ vào thỏa thuận của 2 bên

Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà được lập và ký vào ngày… giữa:

Bên Cho thuê (Bên A):

Tên Công ty:

Địa chỉ trụ sở:

GCNĐKKD số:                                                   Được cấp bởi:

Điện thoại:                                                          Fax:                                

Đại diện bởi:                                                       Chức vụ:

Bên Thuê (Bên B):

Tên Công ty:

Địa chỉ trụ sở:

GCNĐKKD số:                                                   Được cấp bởi:

Điện thoại:                                                          Fax:                    

Đại diện bởi:                                                       Chức vụ:

Chúng tôi đã đồng ý ký kết Phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà, gọi tắt là Phụ Lục Hợp Đồng theo các điều khoản như sau:

Điều 1. Nội dung Phụ Lục Hợp Đồng

1.1. Hai bên thống nhất gia hạn thêm thời hạn thuê nhà từ ngày ……………..… đến hết ngày ……………..…. Sau thời hạn này, nếu Bên B muốn gia hạn tiếp hợp đồng phải thông báo cho Bên A ít nhất là 30 ngày trước thời điểm hợp đồng chấm dứt.

Nếu Bên A đồng ý, các bên sẽ tiếp tục gia hạn bằng phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà hoặc ký lại một hợp đồng cho thuê khác theo thỏa thuận.

1.2. Giá cho thuê từ ngày ……………..… đến ……………..… là ……………..……….. đồng/tháng.

Bằng chữ:……………..… 

1.3. Giá thuê đã bao gồm tất cả các phí thuế có liên quan, trừ các chi phí như tiền điện, nước, internet, cáp mạng, tiền dịch vụ vệ sinh… do Bên B sử dụng. Các chi phí này Bên B chủ động điều chỉnh thanh toán với bên thứ ba.

Điều 2. Điều khoản chung

2.1. Phụ lục Hợp đồng sẽ có hiệu lực kể ngày ký, được đính kèm chung với Hợp đồng chính.

2.2. Tất cả các điều khoản khác nằm trong Hợp đồng chính và các Phụ lục Hợp đồng trước đây nếu không được đề cập đến trong Phụ lục Hợp đồng này, vẫn có hiệu lực.

2.3. Phụ lục Hợp đồng này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

2. Mẫu phụ lục gia hạn hợp đồng thuê nhà số 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

——————————–

……………….., ngày…tháng…năm

PHỤ LỤC GIA HẠN HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Số: ……

Căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ theo phụ lục hợp đồng số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ……….;

Căn cứ vào thỏa thuận hai bên. Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ……… tại ………………………………………………………..

Chúng tôi ký tên gồm:

BÊN CHO THUÊ (Bên A):

Họ và tên: …………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….………………………….  

Căn cứ theo Giấy CNQSH nhà ở và quyền sử dụng đất: Số ………………… do ………………… cấp ngày ….. / ..… / ………

BÊN THUÊ (Bên B):

Họ và tên:…………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: ….. / ….. / ………

CMND số: …………………………………

Cấp ngày: ….. / ..… / ………

Địa chỉ thường trú: ………………………………….….………………………….  

Sau khi thỏa thuận, chúng tôi thống nhất ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng thuê nhà như sau:

Điều 1. Nội dung Phụ Lục Hợp Đồng

1.1. Thời hạn thuê tính từ ngày ….. / ….. / ……… đến hết ngày ….. / ….. / ………. Sau thời hạn này, nếu Bên B muốn thuê tiếp, phải thông báo cho Bên A trễ nhất là ………….. ngày trước khi chấm dứt hợp đồng thuê. Các bên có thể tiếp tục gia hạn bằng phụ lục hợp đồng này hoặc ký lại bằng một hợp đồng mới.

1.2. Giá cho thuê là …………………………………………………………………. trong thời gian từ ngày ….. / ….. / ……… đến ….. / ….. / ……… 

Điều 2. Các điều khoản thi hành

Phụ lục hợp đồng này phải đi kèm với Hợp đồng thuê nhà số ….. , đã ký ngày ….. / ….. / ………

Phụ lục hợp đồng này sẽ được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Giá trị pháp lý của các bản hợp đồng là như nhau.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                             ĐẠI DIỆN BÊN B

BATDONGSANEXPRESS hy vọng rằng những chia sẻ ở bài viết trên giúp bạn giải đáp được những thắc mắc liên quan đến gia hạn hợp đồng thuê nhà. Ngoài ra, nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu về những dự án bất động sản thì vui lòng đến địa chỉ 73 Trần Não, Phường An Khánh, TP Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh hoặc truy cập vào website https://batdongsanexpress.vn/ để biết thêm chi tiết.

Related Articles

Back to top button