cách làm

Hướng dẫn tính năng bài giảng trực tuyến dành cho giáo viên

me. các dạng bài giảng trên k12online

1. bài giảng gán thời khoá biểu

2. bài giảng tự do

ii. hướng dẫn tạo bài giảng trên k12online

Để tạo bài giảng trực tuyến trên k12online, giáo viên thực hiện theo các hướng dẫn sau:

bước 1: vào học tập => chọn bài giảng => chọn thêm mới => nhập các thông tin cơ bản của bài giảng.

lưu ý:

 • giáo viên có thể cấu hình yêu cầu học học lần lượt theo thứ tự các nội dung ưa lên bài giảng bằng cách bật tính n >ăng
 • giáo viên có thể cho phép học sinh vào học bài giảng bất cứ thời gian nào thì bật tính năng bài giảng học tự do.
 • bước 2: chọn thêm mới chuyên đề

  mỗi một bài giảng có thể có nhiều nội dung kiến ​​​​thức khác nhau. giáo viên có thể chia nội dung đó thành nhiều chuyên đề. mỗi chuyên đề có thể gồm nhiều bài học nhỏ để học sinh tiện theo dõi và tra cứu.

  – sau khi thêm mới bài giảng, màn hình bài giảng chi tiết hiện ra. giáo viên chọn thêm mới chuyên đề để thêm mới chuyên đề cho bài giảng. – nhập các thông tin cơ bản của bài giảng và nhấn lưu lại để lưu lại thông tin bài giảng.

  bước 3: chọn thêm bài học (video, text, tài liệu, bài tập…) cho từng chuyên đề

  ể thêm các bài học trong chuyên ề, tại mỗi chuyên ề, click vào biểu tượng thêm mới và chọn các dạng học liệu muốn thêm vào trong.

  dạng 1: bài học dạng video

  • Để thêm các bài học dạng video, chọn loại bài học dạng video
  • chọn video cần đưa lên hệ thống bằng 1 trong 2 cách sau:
  • cách 1: với những video có sẵn trên máy tính, giáo viên click vào nút chọn file cần tải lên máy tính tại tab tải file video lên

   cache 2: với những video có sẵn trên youtube, dán đường dẫn video youtube tại ô link video youtube trong tab chọn video trên youtube.

   dạng 2: bài dạng dạng text

   • Để thêm các bài học dạng text, chọn loại bài học dạng text
   • nhập tiêu đề bài học và soạn thảo nội dung bài học theo hướng dẫn.
   • dạng 3: bài dạng chuẩn scorm

    • nén bài giảng scorm lại .zip file và đưa lên hệ thống.
    • dạng 4: bài tập

     • Để thêm các bài tập cho học sinh ôn tập, chọn loại bài tập
     • nhập tiêu đề bài học và soạn thảo nội dung bài học theo hướng dẫn.
      • nhập câu hỏi cho bài tập bằng cách thêm câu hỏi mới hoặc thêm từ ngân hàng câu hỏi
       • hoặc thêm các câu hỏi từ ngân hàng câu hỏi đã có sẵn bằng cách click vào them từ ngân hàng câu hỏi

        dạng 5: tài liệu

        • Để thêm các tài liệu cho học sinh ôn tập, chọn loại tài liệu
        • nhập tiêu đề tài liệu và file tài liệu cần tải lên (định dạng .pdf).
        • bước 4: xem trước trước khi gửi yêu cầu kiểm duyệt (nếu cần)

         bước 5: xuất bản (nếu nhà trường yêu cầu kiểm duyệt)

         iii. một số câu hỏi thường gặp về bài giảng trực tuyến trên k12online

         1. bài giảng gán thời khóa biểu mục đích để cho giáo viên muốn học sinh đúng thời gian tiết học đó vào học. nếu trong tiết học đó học sinh không vào học thì sẽ không được tính điểm danh, vì học sinh không vào học đúng thời gian quy định.

         2. việc điểm danh khi học bài giảng chỉ áp dụng với dạng bài giảng gán thời khóa biểu, không áp dụng với bài giảng tự do.

         3. tính năng điểm danh khác với việc học sinh đó có học bài giảng đó hết hay không. nó chỉ ghi nhận là thời điểm tiết học đó, học sinh có vào học.

         4. Để xem chính xác học sinh có học hoàn thành hết nội dung bài giảng hay chưa, giáo viên vào xem tại phần báo cáo của từng bài giảng xem ti.

         5. Bài Giảng Gán Thời Khóa Biểu đã Kết Thúc Rồi, Học Sinh Vẫn Xem Lại Bài Giảng đó Bình Thường và vẫn ghi nhận tiến ọ ọ Hoàn Thành Choc Học Sinh Trong Trong Trườp Trườp vợp vợp vợp vợp vợp vợp vợp vợp vợp vợp vợp v chỉ trừ khi giáo viên cấu hình là không ghi nhận hoàn thành khi tiết học kết thúc thì hệ thống mới không ghi nhận khi gán vào thời khuóa bi.

         6. việc điểm danh bài giảng và tiến độ hoàn thành hoàn thành của bài giảng là 2 việc hoàn thành khác nhau. học sinh có thể vào điểm danh bài giảng đã được gắn thời khóa biểu rồi nhưng chưa chắc đã hoàn thành hết bài giảng đó. 2 tính năng này là cung cấp thêm công cụ bổ để giúp giáo viên theo dõi quá trình học của học sinh được thuận tiện hơn.

Related Articles

Back to top button