cô nguyễn thị thu trag, Giáo Viên môn ngữ vĂn tại hệ thống giáo dục hocmai cho rằng, bài vă nghị luận thuyết phục người ọc cần căn Để làm tốt kiểu bài văn nghị luận lớp 7, các em cần trang bị cho bản thân kiến ​​​​thức xã hội tốt.

cô giáo nguyễn thị thu trang, giáo viên môn ngữ văn tại hệ thống giáo dục hocmai.

Đặc điểm của văn bản nghị luận

theo cô nguyễn thị thu trag, văn nghị lận có tồn tại ở nhiều dạng văn bản khác nhau: ý kiến ​​trong cuộc họp, bình luận, bình, xã luậ ể ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ ặ. trong đời sống.

cô jue trang đưa ra 3 đặc điểm chính của văn nghị luận như sau:

thứ nhất, văn nghị luận cần có các luận điểm. Đó là ý chính, quan điểm xuyên suốt cả bài viết. Thứ Hai, Bài văn pHải cor leader (gồm những ạo li, lẽ phải đã ược thừa nhận), dẫn chứng (gồm các sự việc, số liệu, bằng) làm cơ sởn đnểm.

vi dụ: mạng xã hội nhưc ưu điểm là giúp mở rộng các mối quan hệ, with người giao lưu kết nối ược nhiều hơn, sự chia sẻ làn tryềnngững thônes bên cạnh đnh đ chế, khiến cho người sử dụng dễ bị xâm phạm quyền riêng tư, bị lừa ảo bởi những trang báng không không

thứ ba, một bài văn nghị luận cần phải có sự lập luận, cách chọn lựa, sắp xếp, trình bày các luận điểm, luận m.

một bài văn nghị luận gồm có 3 bước lập ý: xác lập luận điểm, tìm luận cứ, xây dựng lập luận. bố cục của bài văn nghị luận cũng gồm 3 bước: mở bài (nêu vấn ề), thân bài (làm sáng tỏ vấn ề ềng những luận điểm) /p>

hai phép lập luận đặc trưng

cô thu trang cho biết, trong văn nghị luận có phép lập luận chứng minh và phép lập luận giải thích.

trong văn nghị luận, chứng minh là một phép lập luận đúng những lí lẽ, bằng chứng đã được thừa nhận để làm ỏ quan m. theo đó, các lí lẽ, bằng chứng dùng trong phép lập luận chứng minh phải được lựa chọn, thẩm tra, phân tích thì mới có sức thuy.

ví dụ 1, ề bài “chứng minh tính đúg ắn câa câu tục ngữ” một cây làm chẳng nên non – ba cây chụm lại nên hòn number “, hướng dẫn Làm như như như như như như như như như như như như n.

mở bài: giới thiệu câu tục ngữ và khẳng định tính đúng đắn.

thân bài: thứ nhất: giải thích nghĩa từng từ “một cây”, “ba cây”, “chụm lại”, “number” và nghĩa cả câu, mục đích ể ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề ề và đem lại thành công.

thứ hai: chứng minh câu tục ngữ trên thông qua việc xét về lí và xét về thực tế. cụ thể

xÉt về lí: đoàn kết là điều cần thiết ể ể con người có sức mạnh, ộng lực phấn ấu, không đoàn khó có thạ ạ thent ảt

xÉt về thực tế: đoàn kết là sức mạnh dẫn ến thành công (ưa ra dẫn chứng về chiến ấu chống giặc ngoại …ản xâm ộn xâm ). Bên cạnh đó, sức mạnh đoàn kết còn giup with người vững bước vượt qua những khó khĂn, thisch thức trong cuộc sống (dẫn chứng, chương trình trìnền hình “” “t. t. “tumt” tumt “tumt” tumt “tumt” tum. .)

kết bài: nêu suy nghĩ về câu tục ngữ và liên hệ bài học rút ra là gì?

ối với pHép lập luận giải thích, cô nâng cao nhận thức, trí tuệ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm cho con người.

văn nghị luận có các cách giải thích: nêu định nghĩa, liệt kê các biểu hiện, so sánh đối chiếu, chỉ ra các mặt lợi và hạu.

vi dụ 2, ề bài “nhân dân ta câu tục ngữ” đi một ngày đàng học một sàng khôn. “

bước 1 là bước triển khai tìm hiểu đề và tìm ý. cụ thể, yêu cầu của đề là giải thích, vấn đề cần giải thích là “Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”, lưu ý gạch dưu ý gạch dưu các ý cần triển khai (giải thích nhiều mặt của vấn đề gồm nghĩa đen, nghĩa bóng), liên hệ với các câu ca dao, tục ngữ tựng t. học sinh lưu ý tra từ điển, suy nghĩ kĩ, hỏi người hiểu biết hơn.

bước 2 là lập dàn bài.

mở bài: giới thiệu câu tục ngữ với ý nghĩa sâu xa là đúc kết kinh nghiệm thể hiện khát vọng đi nhiều nơi để.

thân bài: triển khai việc giải thích. nghĩa đen “Đi một ngày đàng” nghĩa là gì? “một sàng khôn nghĩa” là gì?. nghĩa bóng là: Đi đây đó thì mở rộng tầm hiểu biết, khôn ngoan từng trải. nghĩa sâu: khát vọng của người nông dân xưa muốn mở rộng tầm hiểu biết. liên hệ thêm các câu “Đi một buổi chợ, học một mớ môn”, “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn”.

Ở phần này, các em cần thao tác chứng minh: chứng minh tính đúng đắn của câu tục ngữ này trong đời sống. tuy nhiên thao tác chứng minh chỉ cần 1-2 dẫn chứng minh họa, con quan trọng vẫn là thao thác giải thích.

kết bài: câu tục ngữ xưa vẫn còn ý nghĩa cho đến ngày hôm nay.

xem thêm phương pháp làm bài văn nghị luận xã hội lớp 7 tại đây.

(nguồn: hocmai)