cách làm

04 bước cơ bản để soạn thảo hợp đồng đúng chuẩn

soạn thảo hợp đồng

04 bước cơ bản để soạn thảo hợp đồng đúng chuẩn (Ảnh minh hoạ)

theo đó, để soạn thảo được một bản hợp đồng về cơ bản người soạn thảo cần tiến hành theo 04 bước như sau:

bước 1: jue thập thông tin về nội dung giao dịch

trước khi tiến hành soạn thảo một hợp đồng, việc quan trọng cần phải làm là tìm hiểu thật kỹ về nội dung giao dủn các bịch cịch. bởi lẽ, hợp đồng chính là việc thuật lại thỏa thuận của các bên thành văn bản bằng ngôn ngữ pháp lý. vì vậy, phải nắm rõ về nội dung giao dịch mới có thể soạn thảo hợp đồng đúng với ý chí của các bên khi tham gia giao dịch.

ngoài ra, việc thu thôp thông tin về nội dung giao dịch còn giúp người soạn thảo hợp ồng cói nhìn tổng quan nhất ể ị ịnh hàớng hàướng

bước 2: tìm quy định pháp luật điều chỉnh từng nội dung

sau khi đã nắm rõ nội dung giao dịch, người soạn thảo hợp đồng sẽ tiến hành xác định loại hợp đồng cần ầân soạn; kinh doanh – thương mại hay lao động. từ đó, xác định được pháp luật điều chỉnh giao dịch đó. bởi lẽ, hợp ồng là minh chứng pháp lý nên phải ược lập dựa trên các cơ sở phÁp lý xác thực hoặc các bên có quynn thậh thu ôi ạm ạ. om c. om c. ôm ca ôm ca ôm ca ôm ca ôm ca ôm ca ôm ca ôm ca ôm ca ôm ca ôm. >

người tiến hành soạn thảo hợp ồng phải lựa chọn quy ịnh điều chỉnh cho từng nội dung của hợp ồng và ảm bảng thàn quân thàn thàn. vì đây là những quy tắc chung, là khung hành lang pháp lý và cũng là cơ sở làm phát sinh giá trị hiệu lực của thỏa thuận. tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo người soạn thảo không nhất thiết “copy” hoàn toàn điều luật mà phải biết chọn lọc và thiết kế lại các quy định này bằng ngôn ngữ hợp đồng miễn là không trái với quy định của pháp luật.

bước 3: soạn dự thảo hợp đồng

người soạn hợp đồng có thể lựa chọn giải pháp nhanh chóng là tìm các mẫu hợp đồng có sẵn về giao dịch có liên quan. Đây là một giải pháp để tiết kiệm thời gian, tránh khỏi việc thiết kế lại từ đầu một bản hợp đồng mới. tuy nhiên, người soạn thảo bắt buộc phải chỉnh sửa, bổ sung và kiểm tra lại từng điều khoản của hợp đồng. Ảm bảo rằng hợp ồng ầy ủ ủ về nội manure, đúng với quy ịnh của pháp luật hiện hành và ặc biệt là đúng với ý cácíịa chích bịa.

khi soạn thảo hợp đồng, người soạn thảo không chỉ ghi nhận lại thỏa thuận của các bên mà phải đảm bảo thỏa thuận này không trái với quy định của pháp luật và đạo đức xã hội, không rơi vào những trường hợp vô hiệu của hợp đồng.

bước 4: gửi dự thảo cho các bên liên quan kiểm tra và chỉnh sửa

sau khi soạn xong dự thảo hợp ồng, người soạn thảo cần gửi cho các bên lên quan bản dự thảo ểể chynh những chủng giao dịch – những người cóền và nghng chủ Thụ Thá Thá tán x bởi lẽ họ chính là những người hiểu rõ nhất về giao dịch và có trách nhiệm thực hiện đúng theo những gì mình đã thỏa thu. khi các bên đồng ý với bản thảo, người soạn thảo hợp đồng có thể tiến hành soạn bản hợp đồng chính thức.

trên đây là những tư vấn của ban biên tập thư ký luật về các bước cơ bản ể soạn thảo một bản hợp ợng trong.d Hy vọng những tư vấn vấn vấn vấn vấn hàng và thành viên có thể soạn thảo được một bản hợp đồng đây đủ và xác.

quý khách hàng và thành viên có thể tham khảo các mẫu hợp đồng tẠi ĐÂy.

Thursday

Related Articles

Back to top button