cách làm

Thủ tục cấp giấy phép luồng xanh cho xe vận chuyển năm 2023

hiện nay, ể vận chuyển hàng hóa thiết yếu ến, đi hoặc đi qua các tỉnh thành đang bịnh hưởng bởi ại dịch covid-19, doanhnghiệp làm lu . vậy thủ tục cấp giấy phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022 như thế nào, c cùng theo dõi nội dung bài viết dưới đy ểt biểt biẁt.

1. giấy phép luồng xanh trong thủ tục cấp giấy phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022 là giấy tờ gì?

khi thủ tục cấp giấy phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022 ược thực hiện, người ọc luôn ặt ra câu hỏi giợc thựh phép ? xe luồng xanh là loại xe gì?

theo công văn 4916/tcđbvn-atgt về việc hướng dẫn tạo thuận lợi (tạo luồng xanh) lưu thông cho phương tiện vận tải trong thực ch hiống, d. là loại giấy tờ bắt buộc trong thời gian thực hiện pHòng, chống covid – 19 của các xe ô tô vận chuyển khi hoạt ộng tại các tỉnh, thành bịnh hưởng bởi dịch dịch các.

ược biết xe luồng xanh là loại phương tiện ược đăng ký thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt ộng trênmtnmtm: strong> strong> giấyp lutnmyp lutmnmyp lutmy phép: strong> strong> giấp lutnmyp lutmyp lutmyp ure tô vận chuyển các loại hàng hóa thiết yếu phục vụ an sinh xã hội, ảm bảo hoạt ộng sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, vận chuyển thiết bịt tmưtẻ tẻtt>

chi tiết các loại phương tiện các bạn có tham tham khảo tại công văn 4977 ngày 7/18/2021 và công văn 5223 ngày 7/25/2021 của tệng cục ưỻm vi.

mục đích của luồng xanh vận tải là nhằm tạo điều kiện thuận lợi ểể lưu thông hàng Hóa, vận chuyển công nhân, chuy gia và concon tổ ca ca đ đ đ đ đ đ đ đ đ cách hoặc khu vực ổ dịch trong thời gian thực hiện chỉ thị 16.

2. mục đích của việc cấp giấy phép luồng xanh

căn cứ theo Điều 1 công văn 4977/tcĐbvn-vt ngày 07/18/2021 quy định về mục đích của việc cấp giấy phép luồng xanh This chính phủ.

+ tạo điều kiện thuận lợi và ưu tiên cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vận chuyển công nhân, chuy gia có thẻn nhmng tiệƃỰợ . Soát khi phương tiện đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh và ảm bảo các yêu cầu về pHòng, chống dịch tại các ịa pHương đang ap dụng chỉ thí số số số số 16/ctg ctg cướ.

+ tạo điều kiện thuận lợi, giảm thời gian kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng trên ường, lực lượng năng tại các chốt ki ểm sot d khn khn khn khn thmn thmn thmn thmn thmn thmn thmnkn thmn thmnkn thmn thmn thcn thcn thcn thcnd hành trình và thời gian vận chuyển thông qua việc quét mã qrcode trên thẻ nhận diện phương tiện.

+ phương tiện có dán thẻ nhận diện sẽ ược các lực lượng chức nĂng trên ường hoặc tại các chốt kiểm soát dịch bệnh kiểm tra nhanh thông qua BảO Thông Thông suốt, Giảm ùn tắc giao thông, ùn ứ Hàng Hóa Khi phương tiện vận chuyển đi, ến ho

3. hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022

sau đy, người viết sẽ cung cấp tới qualk bạn ọc thủc cấp giấy pHép luồng xanh choc xe vận chuyển 2022 ểc cấp giấy pHép luồng xanh xanh /p>

bước 1: chuẩn bị thủ tục đăng ký giấy phép luồng xanh

cần chuẩn bị hình ảnh giấy tờ sau:

 • Địa chỉ email có sẵn
 • Đăng ký xe (cà vẹt xe)
 • sổ đăng kiểm xe (sổ kiểm định)
 • bảo hiểm bắt buộc xe
 • giấy xét nghiệm covid-19 của tài xế và người đi cùng (nếu có)
 • giấy đăng ký luồng xanh, in, ký, đóng dấu
 • bước 2: truy cập vào trang đăng ký cấp giấy phép luồng xanh

  đĂng nhập vào ường dẫn: http://luongxanh.drvn.gov.vn ể Truy cập vào cổng thông tin đĂng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt ột ộng ột ột ộ tại đây, bạn nhập email để nhận mã đăng nhập.

  bước 3: nhận mã xác nhận từ email

  bạn vào email mà bạn sử dụng để đăng nhập,

  tại đây, bạn tìm tới hộp tư hoặc đến mục hộp thư quảng cáo, sẽ thấy email từ web “luồng xanh” gửi về.

  bạn lấy mã đăng nhập vào trang web đăng nhập của luồng xanh

  bước 4: nhập thông tin vào web cấp giấy phép luồng xanh

  tại đây, bạn cần nhập tất cả các thông tin vào form mẫu có sẵn.

  nhập tất cả các thông tin vào form

  lưu ý:

  phần gửi đính kèm file, bạn nén file lại hoặc để ảnh có dung lượng tối đa mỗi ảnh là 3mb mới gửi lên hệ thống đưp>

  trường hợp hàng hóa, thực phẩm bạn chuyên chở là loại hàng hóa mau hỏng như thực phẩm, rau củ,… thì bạn tích vào ô “hàng hóa mau h”.

  bước 5: gửi đề nghị để được cấp giấy phép luồng xanh

  sau khi nhập thông tin đầy đủ, bạn nhấn vào nút “gửi đề nghị”

  bạn chờ chờ khoảng 30 phút – 1 tiếng để hệ thống phản hồi.

  bên cạnh đó, bạn cũng có thể kiểm tra danh sách được cấp phép; đã duyệt cấp phép và không được cấp phép (có lý do không cấp).

  bước 6: duyệt và in tem: bạn vào mục đã duyệt và tiến hành in tem

  4. xe nào được ưu tiên hoạt động trong thủ tục cấp giấy phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022?

  khi thực hiện thủ tục cấp giấy phap luồng xanh choc xe vận chuyển 2022 một trong những vấn ề ề ược quan tâm là xe nào sẽ ượ ược ư

  những loại xe ược ưu tiên trong hướng dẫn xây dựng “luồng xanh” vận tải ưu tiên cho phương tiện vận chuyển hàng hóa, vưn c chn chuhỰ, công chunhƻ y. dụng theo chỉ thị số 16/ct-ttg của thủ tướng vừa được tổng cục Đường bộ gửi ubnd các tỉnh, thành phố.

  theo đó, các loại xe ược đăng ký thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên khi hoạt ộng trên các “luồng xanh” vận tải do tổng cácábágcábáng cáƻà v>

  – ô tô chở các loại hàng Hóa thiết yêu, pHục vụ cho a sinh xã hội, ảm bảo hOạt ộng sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, chở thiết bịt tư và sin vục vục vụchc vụchc vục vụchc vục vục. covid-19,… có hành trình đi, đến hoặc đi qua các khu vực đang có phong tỏa, giãn cách hoặc khu vực ổ dịch.

  – ô tô chở công dân, người lao ộng, chuyên gia phục vụ hoạt ộng sản xuất kinh doanh có hành trình đi ến hoặc đi qua conc khu vực đang, g. p>

  do đó, mọi người cũng cần chú ý không phải loại xe nào cũng được cấp giấy phép luồng xanh!

  5. thẩm quyền cấp thẻ nhận diện xe luồng xanh trong thủ tục cấp phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022

  Trong thủ tục cấp pHép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022 , một vấn ềề cũng ược mọi người quan tâm đó là cơ quan nào sẽc có thẩm quyền cấp luhng luhng luhng xanp xanp xanp xa
  np xyp xan phép xanp xyp xanp luhyg xanp xan phéx /strong>?

  hiện nay, tổng cục ường bộ là cơ quan chủ trì xây dựng, triển khai hướng dẫn sửng dụng phần mềm đĂng ký, cấp thẻn diệnnhng tiện ưu tiên hoêng ậng để xây dựng, công bố các tuyến đường ưu tiên làm “luồng xanh” vận tải liên tỉnh.

  các cục quản lý ường bộ có nhiệm vụ bố trí lực lượng bám sát và phối hợp chặt với lực lượng của các ịa phương quang trên b. tắc giao thông.

  các sở giao thông vận tải chủ trì, pHối hợp với các lực lượng tại ịa phương và cục quản lý ường bộ thực hiện điều tiết, luồng ảm bảm bảm.

  chịu trach nhiệm nếu ể xảy ra ùn tắc giao thông, ùn ứ Hàng Hóa trên các tuyến ường sửng dụng làm “luồng xanh” vận tải mà nguyên nhân do công tac điều tiếu tiếu ti , thông suốt.

  5. dịch vụ xin cấp giấy đăng ký luồng xanh trong thủ tục cấp giấp phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022 đi các tỉnh thành bị covid>ch

  hiện no, để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu đến, đi hoặc đi qua các tỉnh thành đang bị ảnh hƺỡi d-ch d-9. acc đã triển khai dịch vụ xin cấp giấy phép luồng xanh uy tín, chuyên nghiệp.

  quý khách đang Co nhu cầu xin giấy ký luồng xanh nhưng không có thời gian ểể tìm hiểu cũng như chưa nắm rõ ược tục cấp giấy pHép luồn choc xanh cho xanh cho xanh choy choy choy nhi nhi nhi làm thủ tục xin cấp giấy đăng ký luồng xanh.

  hãy ến với Acc, với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ đĂng ký giấy pHép luồng xanh , cam kết mang tới chất lượng dịch vụt nhất, nhanh chong hoàn thàn thành thr tủ tụ tụ thuận lợi trong qua trình vận chuyển hàng hóa thiết yếu cho bà with gặp khó khăn trong đại dịch.

  trên đây là nội dung bài viết thủ tục cấp giấy phép luồng xanh cho xe vận chuyển 2022. nếu bạn có nhu cầu sử dụng dịch vụ này vui lòng liên hệ với chúng tôi để được cấp giấy phép luồng xanh một cáng n. NếU COR BấT KỳCC MắC Nào Quý Khách Có Thể Liên Hệc Tiếp Với Chung tôi qua số điện thoại 1900.33330 Hoặc qua zalo 084.696.7979 Hoặc qua email: info@accgroup.vnnnể ậ ậ ậ ậ ậ ậ ậ xin chân thành cảm ơn.

Related Articles

Back to top button