cách làm

Làm tạm trú cần giấy tờ gì? Thủ tục thế nào?

1. làm tạm trú cần giấy tờ gì?

theo quy định tại khoản 1 Điều 28 luật cư trú 2020, hồ sơ đăng ký tạm trú bao gồm:

– tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

– ối với người chưa thành niên thì trong tờ khai pHải ghi rõ ý kiến ​​ồng ý của cha, mẹc người giám hộ, trừng hợp đãc cóã <

– giấy tờ, tài liệu chứng minh nơi đăng ký tạm trú là chỗ ở hợp pháp. căn cứ Điều 5 nghị định số 62/2021/nĐ-cp, các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký tạm trú có thể là:

 • hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ của cơ quan, tổ chức, cá nhân phù hợp với quy định của pháp luật về đất

 • giấy tờ của cơ quan, tổ chức vềc vệc ược cấp, sửng nhà ở, chuyển nhượng nhà ở… ối với nhà ở, ất thuộc thẩm quyền quyn quyn quyn quyn của củ cơ cơ cơ cơ cơ cơ >

 • HợP ồng MUA, Thuê MUA, NHậN TặNG CHO, NHậN THừA Kế, NHậN GÉL VốN, NHậN ổI NHà ở PHù HợP VớI QUY ịNH CủA PHAPP LUậT VềT đT đT đT đT đT đT đT <.

  xem thêm: giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký cư trú

  khi đĂng ký tạm trurực tiếp tại cơ quan công an hoặc đĂng ký trực tuyến trên cổng dịch vụ công, người dân sẽ ược cung cấp mẫu tờ khai thay ổi thông thue.

  Theo đó, người đĂng ký tạm trú sẽ chỉn u u, tạng ạng đng đng đng đng đng đng đng th. trú nếu cha, mẹ/người giám hộ không ghi ý kiến ​​​​trên tờ khai.

  2. thủ tục đăng ký tạm trú thực hiện như thế nào?

  2.1. Đăng ký tạm trú trực tiếp tại công an cấp xã

  căn cứ Điều 5 luật cư trú, thủ tục đăng ký tạm trú được thực hiện như sau:

  bước 1: người đăng ký tạm đến cơ quan đăng ký cư trú là công an cấp xã nơi mình dự kiến ​​​​tạm trú.

  bước 2: nộp hồ sơ đăng ký tạm trú

  khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký tạm trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký.

  trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì cơ quan công an sẽ hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

  bước 2: nộp lệ phí đăng ký cư trú căn cứ theo quy định riêng của từng địa phương.

  bước 3: nhận kết quả

  trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hồ sơp lệ, cơ quan đĂng ký cư trú sẽ thẩm ịnh, cập nhật thông vềm nơm trú mới, thời hạm trú cười đi đi đ cường k. liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký tạm trú.

  trường hợp từ chối đăng ký thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

  mỗi lần đăng ký tạm trú có thời hạn tối đa là 02 năm. trong 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn tạm trú, công dân phải làm thủ tục gia hạn tạm trú.

  2.2. thủ tục đăng ký tạm trú online

  bước 1: Đăng nhập cổng dịch vụ công quản lý cư trú tại địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/.

  bước 2: Đăng nhập tài khoản cổng dịch vụ công quốc gia.

  trường hợp chưa có tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia thì phải đăng ký để tạo tài khoản.

  xem thêm: cách đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia

  bước 3: chọn mục thủ tục tạm trú.

  bước 4: khai báo đầy đủ thông tin trên trang khai báo tạm trú

  bước 5: nhận kết quả giải quyết

  tương tự như đi đăng ký tạm trú trực tiếp, người dân cũng phải chờ giải quyết thủ tục trong 03 ngày làm việc.

  trường hợp được yêu cầu đến xuất trình các giấy tờ bản chính, người dân cần chấp hành để được đtr.pú

  xem thêm: hướng dẫn chi tiết thủ tục đăng ký tạm trú online

  trên đy đy là giải đÁp về vấn ề ề: làm tạm trú cần giấy tờ gì? nếu có thắc mắc gì về đ đ đ đng ký thường trú, tạm tru, bạnn ọc vui lòng liên ệng ổng ổng ổng đng đnc l. tuyến của luatvietnam: 1900.6192

Related Articles

Back to top button