cách làm

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi 2022

mẫu ơn ề nghị phúc khảo bài thi là mẫu ơn ề nghị ược cá nhân, học sinh, sinh viên lập ra và gửi cơ quan có thá ền Ự ợ. . Mẫu ơn phúc khảo nêu rõ thông tin người làm ơn, số báo danh, nơi đĂng ký dự thi, nội dung ề nGhị phúc khảo … mời bạn ọc thi tại đây.

sau khi biết kết quả thi tốt nghiệp, kìc học sinh giỏi, kì thi vào cấp 3 …. nếu các em học sinh không hài lòng vì điểm thấp hơn so với dự kiế của mình trước đó, các em hoàn toàn có thể nộp đơn phúc khảo bài thi để chấm lại bài, giúp cải thiện đsiỻ. trong thủ tục xin phúc khảo không thể thiếu Đơn xin phúc khảo bài thi là mẫu quan trọng để gửi lên hội đồng coi thi theo đụđc. mời các bạn tham khảo mẫu đơn xin phúc khảo dưới đây.

1. Đơn xin phúc khảo bài thi là gì?

ơn xin phúc khảo bài thi là mẫu sửng khi bạn nhận ược kết quả thi, mà bạn cảm thấy người chấm thi chấm không đúng với số điểm mà bạn. nếu có sai sót thì bạn có thể được nâng điểm lên hoặc cũng có thể mất điểm khi giám khảo phát hiện thêm sai sót của b>

2. Điều kiện để phúc khảo bài thi?

mọi người tham gia thi đều có quyền xin phúc khảo bài thi. nếu nhận thấy kết quả bài thi không đúng với khả nĂng làm bài trước đó, thí sinh pHải có ơn xin phúc khảo bài thi thi thời hạn 10 ngày kể từ ngày ni nết kảt kảt.

Điểm phúc khảo chỉ được công nhận khi điểm chấm lại chênh lệch so với điểm chấm lần trước từ 1.0 m đi khi đó hội đồng phúc khảo sẽ kết luận điểm mới của bài thi.

hội đồng phúc khảo bắt đầu làm việc chậm nhất 15 ngày kể từ ngày niêm yết kết quả của kỳ thi. thời gian làm việc của hội đồng phúc khảo không kéo dài quá 10 ngày.

3. Đơn phúc khảo thi tốt nghiệp thpt quốc gia

4. mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 1

Mẫu đơn xin phúc khảo bài thi

5. mẫu đơn xin phúc khảo bài thi số 2

nội dung cơ bản của mẫu đơn đề nghị phúc khảo kết quả thi như sau:

6. quy trình phúc khảo bài thi

Để biết được việc nộp đơn phúc khảo như thế nào cho đúng quy định thì bạn nên có hiểu biết rõ ràng về quy trckhúnh. quy trình đó diễn ra như sau:

việc phúc khảo được thực hiện đối với từng môn thi theo định hướng điều hành chung của trưởng ban phúc khảo. ban thư kí của hội đồng phúc khảo trước khi bàn giao bài thi cho ban phúc khảo cần tiến hành một số nhiệm vụ sau:

+ tra cứu bài thi dựa trên các yếu tố: số phách, số báo danh.

+ lấy bài thi, đối chiếu theo phiếu jue để có thể đối chiếu lại số tờ giấy thi.

+ tổng hợp lại toàn bộ những bài thi của một bộ môn cho trong tún ựng kèm thông tin chynh xác về số lượng bài thi, số tờ mi thi ấí cấy

+ bàn giao lại cho ban phúc khảo

– ban phúc khảo tiến hành phúc khảo lại bài thi: ban phúc khảo cần gồm từ 2 người, nhiệm vụ của họ là giữt choc mối quan hệ của số báo danh, số phách ầu p>

qua trình ể việc phúc khảo ược thực hiện sẽ bắt ầu từ khi nhận ược ơn phúc khảo của thí syna trong thời gian 10 ngày quy ịnhnh ơn ơn ơn phúc khảo. nhưng không phải lá đơn phúc khảo nào cũng được chấp nhận nếu như thí sinh cần phúc khảo không làm đúng một lá đơu phúc. nếu trong trường hợp cần phúc khảo, đặc biệt là kì thi vô cùng quan trọng thì tốt nhất bạn nên họt cật cẩn thến.

mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

  • mẫu đơn xin phúc khảo bài thi tuyển sinh sau đại học
  • Đơn xin chấm phúc khảo (bài thi kết thúc môn học)

Related Articles

Back to top button