cách làm

Quy trình giải quyết ly hôn đơn phương năm 2022 [Mới]

hướng dẫn thủ tục ly hôn đơn phương

trường hợp được ly hôn đơn phương gồm:

Theo như quy ịnh: “Khi vợc chồng yêu cầu ly hôn mà hòa giải tại tòa mal không thành thì tòa Ál Ál lâm vào tình trạng trầm trọng, ời sống chung không thể kÉo dài, mục đích củn hôn nh.

như vậy, ly hôn đơn phương là thủ tục xuất phát từ ý nguyện của một người. và nếu muốn ược tòa án chấp nhận và ra quyết ịnh, bản án ly hôn thì vợ hặc chồng phải chứng minh ược người còn lại viẻ có hàn. đời sống hôn nhân trở nên căng thẳng kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được.

người xin đơn phương ly hôn không được thuộc các trường hợp sau:

 • không có căn cứ về việc vợ hoặc chồng có hành vi bạo lực gia đình hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụ của vợng,
 • Căn cứ vềc vợc hoặc chồng cor hành vi bạo lực gia đình hoặc vi pHạm nghiêm trọng quyền, nghĩa vụa của vợ, chồng nhưng khhng làm quyền nn n n n dài, mục đích của hôn nhân không đạt được.
 • chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh with hoặc đang nuôi with dưới 12 tháng tuổi.
 • Trường hợp khi một bên vợ, chồng do bịnh tâm thần hoặc mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ ược hành vi của mình thì tòa ounce
 • không có căn cứ về việc chồng, vợ có hành

  (Điều 51 và Điều 56 luật hôn nhân và gia đình 2014)

  giải quyết ly hôn đơn phương tại đâu?

  Theo Bộ Luật tống dân sự, tòa nhân dân cấp huyện nơi cư Trú của bịa ơn cóc có có có qền tiếp nhận ơn ly hôn và giải quyết xin ly hôn ơn ường nam. Tòa nhân dân cấp tỉnh, thành pHố nơi cư trú của bị ơn có cr tẩm quyền tiếp nhận ơn ly hôn và giải quyt xin ly hôn ơnng của người vi vi vi vi nnn nnn ng ệc ệc ệc. /p>

  như vậy, bạn cần xác ịnh nơi cư trú của ối phương, từ đó xác ịnh thẩm quyền tòa án có quyền giải quyết y y uêu ly choơn hôn .

  ly hôn đơn phương cần những giấy tờ sau:

  1. Đơn xin ly hôn đơn phương (theo nghị quyết 01/2017/nq-hĐtp hoặc mẫu đơn xin ly hôn)
  2. bản sao công chứng cmtnd/cccd còn hiệu lực của bạn.
  3. bản sao công chứng hộ khẩu của bạn.
  4. bản sao giấy khai sinh của with.
  5. giấy xác nhận nơi cư trú của bị đơn.
  6. bản gốc giấy chứng nhận đăng ký kết hôn.
  7. bản sao tài sản chung yêu cầu phân chia khi ly hôn.
  8. chuẩn bị hồ sơ ly hôn đơn phương bạn được quyền yêu cầu thu thập các chứng cứ mình không tự thu thập được. khi nộp hồ sơ ly hôn đơn phương bạn gửi kèm đơn yêu cầu thu thập chứng cứ, tài liệu để được giúp đỡ.

   quy trình giải quyết ly hôn đơn phương bao gồm:

   • bước 1: xin giấy xác nhận nơi cư trú của vợ chồng
   • bước 2: soạn thảo đơn ly hôn đơn phương và chuẩn bị hồ sơ ly hôn
   • bước 3: nộp hồ sơ ly hôn đơn phương tại tòa án có thẩm quyền
   • bước 4: nhận thông báo đóng án phí và nộp án phí
   • bước 5: tham dự các buổi hòa giải và công khai chứng cứ tại tòa án
   • bước 6: mở phiên tòa sơ thẩm giải quyết ly hôn đơn phương.
   • bước 7: thẩm phán ban hành bản án giải quyết thủ tục ly hôn đơn phương.
   • ly hôn ơn pHương ược giải quyết theo thủc tranh tụng như các vụ kiện dân sự thông thường tại tòa Án nên thời điểm chấm dứt mối quan hệ vợ vợ vợ pháp luật. do đó:

    • quyết ịnh giải quyết vụ án ly hôn tại tòa sơ thẩm là bản án chưa có hiệu lực pháp luật nên sau khi bản ược ban hành yỰ c. đối phương không thì mới xác định được thời điểm chấm dứt mối quan hệ vợ chồng.
    • Trường hợp bị khang cao bản Ál giải quyết ly hôn sơ thẩm thì thời điểm chấm dứt mối quan hệ vợ chồng là thời điểm ban hành quyết ịnh giảtút vụ.

     giải quyết ly hôn đơn phương trong bao lâu?

     theo quy ịnh của điều 179 bộ lột tống dân sự thì thời gian giải quyết vụen ly hôn trong trrường hợp này là 4 that, nhưng nếu vụen ly hôn cóc có a aunt thời gian giả trong thực tế thời gian giải quyết vụ án ly hôn có thể ngắn hơn hoặc kéo dài hơn thời gian mà luật quy định tùy thuộc vào tính c᧥t tính c᧻t > vào

     1. trường hợp việc chia tài sản chung cần thẩm ịnh giá tài sản thì thời gian thực hiện ược tính thêm thời gian lập hội ồm ồng .
     2. trường hợp một bên vắng mặt thì cần thời gian để tòa án sắp xếp tổ chức lại phiên tòa.
     3. trường hợp lý do xin ly hôn ược bị ơn chứng minh là không đúng thì cần thời gian ể hai bên bảo vệ quan điểm của mình trước trước khi tòa.
     4. Đưa vụ án ra xét xử (nếu có một bên không đồng ý ly hôn hoặc có tranh chấp về with, tài sản).
      • Trong Thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết ịnh công nhận sự thậa thuận của các ương sự, tòa Án pHải gửi quyết ịnh đó choc ương ương ươ
      • trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử tòa án phải mở phiên tòa. sau 15 ngày, kể từ ngày xét xử, nếu không có kháng cáo, kháng nghị, án sẽ có hiệu lực thi hành.
      • như vậy, thông thường, tổng thời gian giải quyết thủ tục ly hôn đối với yêu cầu đơn phương ly hôn khoảng 06 tháng.

       phân chia quyền trực tiếp nuôi con khi ly hôn đơn phương

       ✔ khi ly hôn, xét trên cả khía cạnh của văn hóa và phÁp luật việt nam quy ịnh, cha mẹ phải ảm ​​​​bảo việc trông nom, nuôi dưỡng, gei -đ đ đ đ đ . lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

       ✔ bên cạnh đó, cha mẹ sẽ tự thỏa thuận vềi trực tiếp nuôi with, trong trường hợp không thểa thuận ược thì tòa memeo cho một trựp tếp tựa trê ượ c. nếu con từ 07 tuổi trở lên thì tòa án sẽ xem xét nguyện vọng của con, nhưng đây không phải là căn cứ duy nhất để tòa n qu. Đặc biệt là con dưới 36 tháng tuổi, mẹ phải là người ưu tiên nuôi con nếu như hai vợ chồng không có thỏa thuận nào khác.

       ✔ làm thế nào để giành quyền nuôi con khi đơn phương ly hôn?

       + giành quyền nuôi con trong vụ án đơn phương ly hôn là một việc thường gặp. vậy phải làm thế nào để thuyết phục tòa án giao quyền trực tiếp nuôi con cho mình?

       This

       + theo đó, cha hoặc mẹ phải được đánh giá cao ở những chi tiết như sau:

       – điều kiện vềt vật chất: nhà ở, mức thu nhập của mỗi bên,… căn cứ vào các thông tin ược cung cấp hoặc xác minh về các khon chi cốnh Hot,
       hot, hoc, hot, hot, hoc, hot, hoc, hot, hoc, hoc, hot, hoc, hot, hoc, hot, hoc, hot, hoc, hoc, hot, hoc, hoc, hot, hoc, hot, hoc, hot, hoc, hot, hoc, hoc. thói quen chi tieu để so sánh với mức sinh hoạt trung bình của các with.

       – Điều kiện tinh thần: thời gian dành cho with; cách chăm sóc, dạy dỗ, giáo dục with; tính cách của người đó;…

       – điều kiện môi trường sống: vị tri ịa lý có thuận tiện cho trẻi học, vui chơi hoặc phải là nơi ược đánh giá vềc mức sống, dân trí và và các and đ đ đ đ /p>

       + bên cạnh đó, tòa Án pHải xét tư cach ạo ức, lối sống, sinh hoạt và các mối quan hệ khác ể ể xét việc with ở bên ai sẽ ược bảo ảm ềm ặc tểt v cực.

       chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn đơn phương

       rất ít cặp vợ chồng đơn phương ly hôn mà tự thỏa thuận được việc phân chia tài sản chung vợ chồng. do đó xác ịnh nguyên tắc pHân chia tài sản chung theo quy ịnh phap you quy định mới về phân chia tài sản chung vợ chồng khi ly hôn như sau:

       1. vợ chồng khi ly hôn có quyền tự thỏa thuận với nhau về toàn bộ các vấn đề, trong đó có cả việc phân chia tài sản. TRườNG HợP Vợ CHồNG KHông Thỏa Thuận ược Mà Có Yêu Cầu Thì tòa Án phải xem xét, quyết ịnh việc ap dụng chế ộ tài sản của vợ chồng theo thỏ NHư SAU: TRườNG HợP KHôNG CÓ VăN BảN THỏA Thuận về chế ộ tài sản của vợ chồng hoặc văn bản thỏa thuận về chế ộ tài sản của vợ chồng bị tòa mir chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn; TRườNG HợP CÓ VăN BảN THỏA THUậN Về CHế ộ Tài sản của vợ chồng và văn bản này không bị tòa mo . Ối với những vấn ề không ược vợ chồng thỏa Thuận ho 63 và 64 của luật hôn nhân và gia đình để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn.

       2. KHI GIảI QUYếT LY Hôn NếU COR YêU CầU TUYêN Bố THỏA Thuận về chế ộ ộ tài sản của vợ chồng bị vôu thì tòa xem xét, giải quyết ồng thời y and cầu cần cần cần cần cần cần cần cần cầ >

       3. Khi Chia Tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn, tòa Án pHải xác ịnh vợ, chồng cor quyền, nGhĩa vụ về về tài sản với người thứ ba there are không ể ưa người thứ lợi, nghĩa vụ liên quan. TRườNG HợP Vợ, CHồNG Có quyền, NGHĩA Vụ Về tài sản với người thứ ba mà họ có yêu cầu giải quyết thì tòa Án pHải giải quyết khi chia tài sản chung người thứ ba không yêu cầu giải quyết thì tòa hán hướng dẫn họ ể giải quyết bằng vụ án khc.

       4. trường hợp áp dụng chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định để chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn thì tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây để xác định tỷ lệ tài sản mà vợ chồng được chia:

       strong đó:

       • “Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng” là tình trạng về nĂng lực phap phap lật, nĂng lực hành vi, sức khỏe, tài sản, khả nĂ , chồng cũng như của các thành viên khác trong gia đình mà vợ chồng có quyền, nghĩa vụ về nhân thân vàii sản quy ịnh của luật hôn giaâhhn và gia. bên gặp khó khăn hơn sau khi ly hôn được chia phần tài sản nhiều hơn so với bên kia hoặc được ưu tiên nhận loại tài sản để bảo đảm duy trì, ổn định cuộc sống của họ nhưng phải phù hợp với hoàn cảnh thực tế của gia đình và của vợ, chồng;
       • “công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung” là sự đóng góp về tài sản riêng, thu nc riêng, thu . trong việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. người vợ hoặc chồng ở nhà chăm sóc con, gia đình mà không đi làm ược tính là lao ộng có thu nhập tương ương với thu nhập cập cồc hoập chỐ l. bên có công sức đóng gop nhiều hơn sẽ được chia nhiều hơn;
       • “BảO Vệ LợI ích Chính đáng Của Mỗi Bên Trong Sản Xuất, Kinh Doanh Và NGHề NGHIệP ể Các Bên Có đi ền tiếp tợc lao ộng tạo thu tiếp tục hành nghề; Cho vợ, chồng đang hoạt ộng sản xuất, kinh doanh ược tiếp tục ược sản xuất, kinh doanh ể ể tạo thu nhập và pHải tonán cho bên kia kia giá trị tài sản chênh lệch. việc bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động nghề nghiệp không được ảnh hưởng đến điều kiện sống tối thiểu của vợ, chồng và con chưa thành niên, con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dan sự;
       • “Lỗi của mỗi bên trong vi pHạm quyền, nGhĩa vụa vợ chồng” là lỗi của vợc chồng vi pHạm quyền, nGhĩa về về nhân thân, tài sản của vợ chồng dẫn ẫn ẫn ẫn ẫn

        5. Giá Trị tài sản chung của vợ chồng, tài sản riêng của vợ, chồng ược xác ịnh Theo Giá Thị Trường tại thời điểm giải quyết sơ thẩm vụ vục.

        6. Khi Giải quyết chia tài sản khi ly hôn, tòa Án phải xem xét ể ể Bảo vệ quyền, lợi ích hợp phapc của vợ, with chưa thành nii, with đynh ni Ă và không có tài sản ể >

        chúc các bạn thành công.

        tham khảo: dịch vụ tư vấn ly hôn

Related Articles

Back to top button