cách làm

Cách tổ chức đại hội chi Đoàn 2022

Đại hội chi Đoàn là buổi lễ quan trọng đối với mỗi chi đoàn nhằm bầu ra ban chấp hành mới và đưa ra phương hđong hoạt chi. sau đây là mẫu hướng dẫn cách tổ chức đại hội chi Đoàn đầy đủ nhất hoatieu.vn xin chia sẻ các bạn tham khảo.

 • kỹ năng cần có của bí thư chi đoàn
 • lời dẫn chương trình Đại hội chi đoàn giáo viên
 • bài phát biểu trong Đại hội chi Đoàn
 • 1. Đại hội chi đoàn là gì?

  đoàn that niên cộng sản hồ chí minh là tổc chức chynh trị – xã hội của thanh niên việt nam do ảng cộng sản việt nam và chủch tịch hồ chí chí minh sáng lập, lãnh ạ ạn ạn ạn ạn ạn ạn ạ ạn ạn ạn ạ. Đoàn bao gồm những thanh niên tiên tiến, phấn ấu vì mục đích, lý tưởng của ảng là ộc lập dân tộc gắn liền với chủ dânghęa cã, nghęa x. >

  chi đoàn là tổ chức tế bào của Đoàn, là hạt nhân nòng cốt đoàn kết, tập hợp thanh thiếu nhi. chi đoàn sinh hoạt định kỳ một tháng một lần; đối với các đơn vị đặc thù thực hiện theo hướng dẫn của ban thường vụ trung ương Đoàn. Đơn vị có ba đoàn viên trở lên được thành lập chi đoàn. nếu chưa đủ ba đoàn viên thì Đoàn cấp trên giới thiệu đến sinh hoạt ở một tổ chức cơ sở Đoàn thích hợp. chi đoàn có thể thành lập các phân đoàn.

  nhiệm kỳ Đại hội của chi đoàn như sau:

  – ại hội chi đoàn khu vực ịa bàn dân cư, chi đoàn trong trường học, đàn trường trung học phổ thông, đàn trung tâm giáo dụcề -nghiệp.

  – Đại hội chi đoàn trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp; Đoàn trường trung cap là 5 năm 2 lần.

  Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của ban chấp hành; quyết định phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ; bầu ban chấp hành; góp ý kiến ​​vào các văn kiện của Đại hội Đoàn cấp trên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đoàn cấp trên (nip)

  tựu chung lại, ại hội chi đoàn là việc tổng kết lại những kết quả đt ượt ược trong một nhiệm kỳt hỳt ộng của hụ ng hượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ ượ thể để nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn trong những nhiệm kỳ tiếp theo.

  2. ban chấp hành chi đoàn, lớp gồm những ai?

  những thông tin cơ bản cần biết ối với những ai chưa pHải là đoàn viên hoặc mới kết nạp đoàn viên, những người nào ược bầu và chấp hành chi?

  ban chấp hành chi đoàn là cơ quan gồm có các thành phần như bí thư, pHó bí thư và các ủy viên, mỗi that họp một lần chấp hành chi đoàn mỗi tháng họp ít nhất một kỳ.

  3. quy trình tổ chức đại hội chi đoàn

  Để tổ chức một kỳ đại hội chi đoàn thành công, ban tổ chức cần lên kế hoạch tổ chức đại hội một cách chi tiết và. dưới đây là bản kế hoạch tổ chức đại hội chi đoàn chuẩn nhất, mời bạn đọc tham khảo.

  mời bạn đọc tham khảo thêm các bài viết khác tại mục bài thu hoạch, bài dự thi thuộc mảng tài liệu.

  các bai viết lien quan:

  • with train 18 tuổi có được chia tài sản khi bố mẹ ly hôn không 2022?
  • nộp đơn xin ly hôn ở đâu 2022?
  • nên hay không việc lập di chúc chia tài sản khi còn khỏe 2022?

Related Articles

Back to top button