cách làm

3 bước để đăng ký cấp biển số xe máy tại công an xã kể từ 21-5

thông tư 15/2022, có hiệu lực kể từ ngày mai (21-5), phân cấp cho công an xã, phường, thị trấn (công an cấp xã) ược quyền thực hiện đng ký, cấp biể số số số mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho cá nhân, tổ chức.

điều kiện ể ap dụng quy ịnh trên là những xã, phường trong 3 năm liền kề gần nhất có số Lượng đĂng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn mam (kể cể cể đ đ đ đ đ p>

thông tư mới của bộ công an trao quyền cho công an cấp xã được tổ chức đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy cho người dân. Ảnh minh họa: plo

khi đi đăng ký xe máy tại công an xã, phường, người dân cần chuẩn bị những thủ tục sau:

bước 1: nộp lệ phí trước bạ

chủ xe sẽ chuẩn bị hồ sơ khai lệ phí trước bạ bao gồm các giấy tờ sau:

– tờ khai lệ phí trước bạ theo mẫu số 02/lptb.

– bản sao các giấy tờ về mua bán, chuyển giao tài sản hợp pháp (hợp đồng mua bán, tặng cho).

– bản sao giấy đăng ký xe của chủ cũ hoặc bản sao giấy chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số xe của cơ quan công an (cáp dûhi vĻs ký p.

– bản sao các giấy tờ chứng minh tài sản hoặc chủ tài sản thuộc diện miễn lệ phí trước bạ (nếu có).

chủ xe cũng cần chuẩn bị số tiền tương ứng với phí trước bạ cần nộp cho xe máy của mình. tùy nơi sinh sống mà mức jue lệ phí trước bạ là 2% hoặc 5% của giá tính lệ phí trước bạ (được quy định cụ thể, khthông theo gic).

bước 2: chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký xe máy

theo Điều 10 của thông tư 58/2020/tt-bca thì hồ sơ đăng ký xe máy bao gồm các giấy tờ sau:

– tờ khai đăng ký xe.

– giấy tờ nguồn gốc xe: Đối với xe gắn máy (kể cả xe máy điện) nhập khẩu thì nộp kèm tờ khai nguồn gốc xe. Đối với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì nộp phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng phương tiện giao thông cơ giới đp

– giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe: hoá đơn, chứng từ tài chính (biên lai, phiếu thu).

– giấy tờ lệ pHí trước bạ xe: biên lai hoặc giấy nộp tiền vào ngân Sách nhà nước hoặc giấy ủy nhiệm chi qua ngân hàng nộp lệc bạc gy ờ ộ ị ị ị ị ị ị lệ phí trước bạ ược en từ hệ thống đăng ký quản lý xe (ghi ầy ủy ủủ nhãn hiệu, số loại, loại xe, số máy, sủa khe c).

– xuất trình cmnd hoặc thẻ cccd của chủ xe hoặc sổ hộ khẩu.

ngoài ra, chủ xe cũng cần chuẩn bị lệ phí đăng ký xe máy, dao động từ 50,000 đồng đến 4 triệu đồng tùy nơi sinh sống và.

bước 3: bấm chọn biển và giao biển số

sau khi đã Hoàn Thành Các Bước nộp lệ pHí Trước bạ và nộp hồ sơ đĂng ký xe thì chủ xe sẽ ược bấm chọn biển số và giao biển số c cùng giấy hẹn lấy đy đy đy đy đy đy

4 cơ quan đăng ký, cấp biển số xe từ ngày 21-5

Related Articles

Back to top button