cách làm

Hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp

các báo cáo thuế hàng tháng là công việc quan trọng đối với mỗi kế toán. vậy để làm báo cáo thuế tránh khỏi những sai sót thì kế toán doanh nghiệp cần lưu ý vấn đề gì. dưới đây là những hướng dẫn chi tiết về làm báo cáo thuế hàng tháng cho doanh nghiệp.

me. các loại báo thuế hàng doanh nghiệp cần phải nộp

theo quy định tại thông tư 156/2013/tt-btc, các loại báo cáo doanh nghiệp cần nộp hàng tháng sẽ bao gồm:

1. hồ sơ khai thuế theo giá trị gia tăng

 • hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ:
 • This -01 /gtgt và 1 số tờ khai sau (nếu có): + bản giải trình khai bổ Sung điều chỉnh mẫu số 01 /khbs + bảng kê hàng Hóa dịch vụ ược ap dụng thu trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng mẫu số 01-4a/gtgt. + bảng kê khai điều chỉnh thuế giá trị gia tăng đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01- 4b/gtgt . + bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp ặt, bán hàng vãng lai, chuyển nhượng bất ộng sản ngoại tỉnh theo mẫu số 01-

  • hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp:
  • + hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng theo phương phap trực tiếp trên giá trị gia tăng: tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 03/gtgt + hồ sơ khai thuá trên doanh thu Gia Tăng mẫu số 04/gtgt và bảng kê Hóa ơn hàng Hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/gtgt + hồ sơ khai thuế giá trị gia từng theo từng lần phát sinh tísh theo pHương pHPP khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 04/gtg

   báo cáo thuế hàng tháng

   2. hồ sơ khai thuế jue nhập cá nhân

   các báo cáo thuế nộp hàng tháng:

   + tờ khai thuế tncn mẫu số 02/kk-tncn (choanh nghiệp trả tiền lương) + tờ khai thuế tncn mẫu số 03/kk-tnncn (chứng chứng khoan nhượng …) lưu ý: trong tháng phát sinh số thuế thu nhập cá nhân phải nộp> 50,000,000 thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

   + báo cáo thuế tncn theo mẫu 02/kk-tncn và tờ khai thuế tncn mẫu 03/kk-tncn hoặc tờ khai mẫu 01/kk- tncn và 01/kk-xs áp dụng với hÇi long tới tứ kinh doanh phù hợp.

   | Đọc thêm: lỊch nỘp bÁo cÁo thuẾ, tỜ khai thuẾ vÀ tỜ khai lỆ phÍ mÔn bÀi nĂm 2020

   3. báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho cơ quan thuế

   thực hiện thoo mẫu bc26-ac ghi chép và giải trình ầy ủ tình hình sử dụng hóa ơn và chứng từ liên quan tới hoạt ộng chi tiêu tài chínnh nghn doanh

   4. hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt tháng

   This trừ mẫu số 01-2/ttĐb (nếu có)

   5. hồ sơ khai thuế tài nguyên tháng

   + tờ khai thuế tài nguyên mẫu số 01/tain

   6. hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường

   + tờ khai thuế bảo vệ môi trường mẫu số 01/tbvmt

   ii. những lưu ý khi thực hiện báo cáo thuế hàng tháng

   khi thực hiện báo cáo thuế hàng tháng, kế toán cần lưu ý những vấn đề sau:

   This ái ctí áicti ái ctí áicti ái ctí ái ctí áicti ái ctí ái ctí ái ctí áicti áicti áicti áicti ái ctí ái ctí ái cthi ái cthi.d thhinnnnn v. /li>

  • hàng tháng kế toán nên cân ối các vấn ề liên quan ến thuế, chi phí, lợi nhuận… ể ể hạn chế những khó khăn, vất vả trong lập cháu nhám cuh t
  • thực hiện hạch toán vào phần mềm kế toán hàng tháng và chỉnh sửa trước khi đưa ra dữ liệu và nộp tờ khai
  • .

  • phân biệt rõ hàng hóa, nguyên vật liệu, tài sản, dụng cụ công cụ trước khi hạch toán lên phần mềm kế toán
  • trên đây là những báo cáo và hướng dẫn làm báo cáo thuế hàng thanang cho doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp cần lưu ý ể tránh khỏi những sai sót trong que

   phần mềm kế toán Misa sme.net hỗ trợ các doanh nghiệp thực hi hạch toán kế toán nhanh chong, cung cấp ầy ủ ủ ủ cao cao quhn trịy ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ chong. công sức và nâng cao hiệu quả làm việc

   anh chị tìm hiểu thêm và dùng thử miễn phí phần mềm kế toán misa sme.net tại link dưới đây:

Related Articles

Back to top button