cách làm

CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG dạy học kế toán thực hành thực tế

hướng dẫn cách làm bảng tính lương trên excel 2022 theo mẫu bảng thanh toán tiền lương theo thông tư 133 và 200 mới nhất. cách lập bảng excel tính lương hàng tháng cho nhân viên như: lương đóng bhxh, tỷ lệ các khoản theo lương, xác định ngày công, thuếh2 nc>

quy ịnh về bảng tính lương – Thanh toán tiền lương: – Theo quy ịnh tại thông tư 200 và thông tư 133 thì dn ược tựt thiết kế mẫu bảng queh ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton ton -> kế toán thiên ưng đã thiết kế 1 mẫu bảng tính lương – Thanh toan tiền lương trên excel chi tiết các khoản như: lương cơ bản, lương đong bhxh, pHụ cấp, khoản bh, cách tính thuế tncn.

cách làm bảng tính lương hàng tháng trên excel

-> các bạn có thể tải miễn phí về tại đây:

mẫu bảng tính lương trên excel

căn cứ để làm bảng tính lương excel: – bảng chấm công, phiếu xác nhận sản phẩm hoàn thành công việc – hợp đồng lao động. – mức lương tối thiều vùng mới nhất. – các khoản thu nhập chịu thu và không chịu thu tncn. – tính được thuế tncn phải nộp. – các khoản đóng và không phải đóng bhxh. – tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm vào chi phí doanh nghiệp và trích vào lương người lao động…

cách tính các chỉ tiêu trên bảng thanh toán tiền lương: – dựa vào mẫu bảng tính lương, thang toán tiền lương excel bên trên, các tín l chỉ tiêu như sau nhé (tham khảo sao cho phù hợp với dn mình nhé): 1. Lương chynh: -Lương chynh là lương ược thể hiện trên hợp ồng lao ộng, mức lương này cũng ược thể hi -trên trên bảng lương mà các bạn âng ộnp ộn là căn cứ ể xây dựng mức lương đong bhxh (tức là không ược thấp hơn mức lương tối thiều vùng) vi dụ : thiểu năm 2022 là: 4,680,000đ/ thang. -> như vậy: các bạn phải thể hiện trên hợp đồng lao động và thang bảng lương: mức lương tối thiểu phải là 4,680,000. – Ở trong mẫu bảng thanh toán tiền lương của kế toán thiên Ưng để là: 5,000,000 đ/tháng (mức thấp nhất), đáp ứng quy định trên. tiếp đó tùy từng vị trí các bạn xây dựng sao cho phù hợp. chi tiết mức lương tối thiều vùng xem tại đây:

mức lương tối thiều vùng mới nhất

2. các khoản phụ cấp. các khoản phụ cấp không đóng bhxh gồm: – tiền thưởng theo quy định tại Điều 104ủa bủa luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; -tiền ăn giữa ca; – các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; – Hỗ trợ khi người lao ộng có thân nhân bị chết, người lao ộng co người thân kết hôn, without nhật của người lao ộng, trợp choc ộng quy ịnh tại tiết c2 điểm c khoản 5 điều 3 của thông tư số 10/2020/tt.

chi tiết xem tại đây ►: các khoản phụ cấp không phải đóng bhxh

chú ý: trong các khoản hộ trợ không phải đóng bhxh nêu trên thì có: +) các khoản sau được miễn thuế tncn: – tiềa.trgiᰰăn -tiền điện thoại. -tiền công tác phí. -tiền trang phục. – tiền làm thêm giờ vào ngày nghỉ, lễ, làm việc vào ban đêm được trả cao hơn so với ngày bình thường. -tiền đám hiếu, đám hỷ. +) các khoản hỗ trợ, phụ cấp khÔng được miễn thuế tncn: – tiền thưởng. – tiền xăng xe, đi lại – tiền nuôi with nhỏ… – tiền phụ cấp… -> khoản tiền thuê nhà mà dn trả thay ch nhân viên thã tính vào thu nhập chịu thuế không vượt qua 15% tổng thu nhập chịu thuế (chưa bao gồm tiền thuê nhà) +) tncn. – chi tiết về các khoản chịu thuế tncn, không chịu thuế tncn … các bạn xem tại “cách tính thuế tncn” bên dưới nhé chỺstrongú ýc

, cỺ trợ, thưởng … thì các bạn phải ghi rõ: Điều kiện hưởng và mức hưởng ở trong quy chế lương thưởng nhé.

3. tổng thu nhập: – tổng thu nhập = lương chính + phụ cấp …

4. ngày công: – các bạn phải dựa vào bảng chấm công để nhập vào đây nhé

tải miễn phí về tại đây ► mẫu bảng chấm công trên excel

5. cach tíh tổng lương thực tế: tổng lương thực tế = tổng thu nhập x (số ngày công đi làm thực tế / 26) (hoặc = (tổng lương / ngày công làm việc Thường) x số ngày làm việc thực tế. vi dụ : that ngày công làm việc bình thường. Công ty trảng 5,000,000/that ủ ủ đNG đi Làm Thực Tế/26) – NếU BạN đi Làm ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ đNG đi Làm Thực Tế/26) – NếU đN đi ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ ủ = 5,000,000 x (26/26) = 5,000,000 – nếu bạn đi làm 25 ngày: = 5,000,000 x (25/26) = 4,807,692 cách 2: = tổng jue nhập / ngày công làm việc bình thường x số ngày làm việc thực tế. – nếu bạn đi làm đủ 26 ngày = (5,000,000 / 26 ) x 26 = 5,000,000 – nếu bạn đi làm 25 ngày = (5,000,000 / 26 ) x 25 = 4,807,692 /Strong> tiền lương ngày ược trả cho một ngày làm việc: – Trường hợp hợp ồng lao ộng thỏa thuận tiền lương theochág thì to. số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy ịnh của phÁp luật mà doanh nghiệp lựa chọn. – Trường hợp hợp ồng lao ộng thỏa thuận tiền lương theo tần thì tiền lương ngày ược xác ịnh bằng tiền lương tuần chia chia số ngày làm việc tugn thuần thu ợg ồg ồg ồg ồg ồg ồg;

(theo Điều 54 nghị định 145/2020/nĐ-cp)

6. lương đóng bhxh: – lương đóng bhxh = là mức lương chính ở phần 1 + các khoản phụ cấp phải đóng bhxh. theo khoản 2 điều 6 quyết ịnh 595/qđ -bhxh quy ịnh các khoản phụ cấp phải đóng bhxh: – phụ cấp chức vụ, chức danh; -phụp trách nhiệm; độc hại, nguy hiểm; -phụ cấp thâm niên; -phụ cấp khu vực; -phụ cấp lưu động; – phụ cấp thu hút và các phụ cấp có th t ưp

-> các khoản phụ cấp không phải đóng bhxh đã được liệt kê ở phần 2 bên trên nhé

7. tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm năm 2022:

– cột này thì các bạn pHải tự tíh số tiền thtncn của từng nhân viên bằng 1 file excel khác sau đó lấy số tiền phải nộp đó nhập vào đây (nều làm cell cell cel). (NếU CÁC BạN CầN MẫU BảNG TINH THUế TNCN TRRên Excel, Thì Làm Theo Hướng dẫn Sau: Bước 1: ểể Lại mail ở pHần bình luận bưới. bước 2: gửi yêu cầu v. – những lao ộng có ký hợp ồng trên 3 tháng thì các bạn tính theo biểu lũy tiến từng thìi thờh ìc th ìh ì ì ì ì ì ìh ì. bạn khấu trừ 10% trên
thu nhập trước khi trả lương cho. chi tiết về cách tính thuế tncn xem tại đây:

cách tính thuế thu nhập cá nhân

9. tạm ứng – là số tiền mà nhân viên đã ứng trong tháng (chú ý đây là tiền lương mà nhân viên đó ứng nhé, không phải tiền ứang à>

10. thực lĩnh thực lĩnh = tổng jue nhập – khoản tiền bhxh trính vào lương của nv – thuế tncn phải nộp (nếu có) – tạm ạn

lưu ý: nếu dn có tính lương làm thêm giờ, tăng ca, ngày lễ.. – theo quy định: người lao động làm thêm giảỰl ưưngl l làm thêm giảợ ctr đưng theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm như sau: a. vào ngày thường, ít nhất bằng 150%; b. vào ngày nghỉ hàng tuần, ít nhất bằng 200%; c. vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%.

chi tiết xem tại đây ►: cách tính lương làm tăng ca thêm giờ

chú ý quan trọng: – khi thanh toán tiền lương cho nhân viên các bạn phải yêu cầu họ ký vào bảng thanh toán tiền lương, như vậy thì chi phí tiền lương này mới được trừ khi tính thuế tndn nhé.

– kế toán thiên Ưng chúc các bạn thành công! Các Bạn Muốn Học Làm Kế Toán Tổng Hợp Thực Hành Trên Chứng từ Thực tế như: Cách Xử Lý Các NGhiệp vụch Hạch tonh thuh thuế, khai Thuế that ốt. lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế cuối năm … thì có thể tham gia: lớp học kế toán thực hành thực tế tại kến to . p>

Related Articles

Back to top button